imageimage
me和帅哥何润东                                                                                                  “沙宣”老板娘和我们的英国女导演
imageimage
偶然翻到一本时尚杂志,上有我的照片                                                           就是喜欢帅哥(同我一组表演的,才22岁哦)
imageimage
排练厅(中间的长腿是我)                                                                                 卷发魔妹和俺