image
                                                                                                                
1/ 这张应该是重复发了。几年前在南昌八一公园的湖上。

image

2/ 两年或三年前,北京朝阳公园。男人笑得很开心,闭着眼。女人看着我的镜头,她有一双浅色的豹子般的双眸,也像从梦中注视着我。

image

3/ 今年初夏在南京建邺区湖边公园,名字忘了。两个男孩拔出武器准备水淹蚂蚁洞。